Skip Navigation LinksHlavní > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvod

 

1.       Tyto Obchodní podmínky společnosti Satisfied s.r.o., se sídlem Přerov, Slaměníkova 2406/5, 750 02, IČ:29212987, zapsané v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45132(dále jen „Satisfied s.r.o.“ a  „obchodní podmínky“) jsou vydány s ohledem na ustanovení § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.spanelskavina.com . Předpokladem jejich aplikace je výslovné neodmítnutí použití Prostředků komunikace na dálku. „Prostředky komunikace na dálku“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména elektronická pošta, faxový přístroj, veřejná komunikační síť, například internet; tedy prostředky umožňující uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

 

2.       Prohlášení společnostiSatisfied. s.r.o. k ochraně osobních údajů: ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Satisfied s.r.o.zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetového obchodu www.spanelskavina.com, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (v rozsahu požadavků na www.spanelskavina.com a pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely uživatelského účtu) a berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Satisfied s.r.o. údaje zlikviduje.

 

 

Společnost Satisfied s.r.o. tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastnípotřebu ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Satisfieds.r.o. Osobní údaje nebudou bez souhlasu dotčené osoby/subjektu poskytnuty jiné společnosti.

 

3.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.spanelskavina.com může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní – a to zabezpečeným přístupem přes uživatelské jméno a heslo. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 

 

 

II. Nákupní řád

A. Platební podmínky

 

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2občanského zákoníku se nepoužije.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cenjednotlivého zboží. Veškeré ceny zboží na www.spanelskavina.com jsou uváděnyvčetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků a jsouplatné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto elektronického obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány vewebovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícíhouzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

 

2. Platbu (cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy) může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

 

Dobírkou

Platba probíhá v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce oproti vydání zboží a daňového dokladu dopravcem.

 

Hotově

Platba probíhá v hotovosti oproti vydání zboží a daňového dokladu přiosobním odběru zboží na prodejně na adrese Kojetínská 55, Přerov

 

Převodem na účet:

Platba probíhá bezhotovostním převodem na účet prodávajícího Satisfieds.r.o. číslo 2000094544/2010 vedeného u FIO Banky. 

 

Společně s kupní cenou, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

B. Objednávka zboží

 

Objednávku zboží vytvoří kupující vložením zboží do košíku a dále vyplněním objednávkového formuláře dle instrukcí generovaných systémem. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, způsobu doručení, nákladech spojených s dodáním zboží. Před samotným zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit jím uvedené údaje. Veškeré objednávky podané prostřednictvíminternetového obchodu www.spanelskavina.com jsou považovány za závazné.

 

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.  Ihned po obdržení objednávky prodávající e-mailem odešle kupujícímu na uvedený email v objednávce nebo uživatelském rozhraní její potvrzení. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků nadálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 Pokud kupující objednává alkoholické nápoje, potvrzuje zároveň, že není osobou mladší 18 ti let a souhlasí seskutečností, že jej prodávající (má-li pochybnosti) může požádat, aby toto vhodnou formou prokázal (například zasláním kopie občanského průkazu). Vizzákon č.379/2005 Sb. Pokud kupující prodávajícímu do tří pracovních dnů od obdržení žádosti o prokázání své plnoletosti tuto svoji plnoletost neprokáže, prodávající objednávku zruší.

 

C. Zrušení objednávky zboží

 

Objednávku může zákazník zrušit bez udání důvodů do okamžiku její expedice a to písemně na e-mail marek@satisfied.cz. Po uplynutí této doby již není možné objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu.

 

Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout  v případě, že :

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- zboží je dlouhodobě nedostupné

- omylem nebo technickou chybou byla přijata objednávka s nesprávnou cenou zboží

 

D. Dodání objednaného zboží

 

Zboží je Vám dodáno na základě Vašeho výběru způsobu dodání zboží určeného v objednávce. Standardně zboží skladem expedujeme do 48 hodin od objednání. Detailní informace o jednotlivých možnostech způsobu dodání zboží, termínech dodání a cenách je možné nalézt na stránce: www.spanelskavina.com

ceník doručení:

Stát Typ služby Platba Cena bez DPH Sazba DPH Zdarma při ceně Cena s DPH
Česká Republika DPD výdejní místa Bankovní Převod 100 Kč 21% 2 500,00 Kč 121 Kč
Česká Republika DPD výdejní místa Dobírka 129,75 Kč 21% 2 500,00 Kč 157 Kč
Česká Republika fofr.cz Bankovní Převod 85 Kč 21% 2 000,00 Kč 103 Kč
Česká Republika fofr.cz Dobírka 122 Kč 21% 2 000,00 Kč 148 Kč
Česká Republika Osobní odběr Přerov Bankovní Převod 0 Kč 21% 0,00 Kč 0 Kč
Česká Republika Osobní odběr Přerov Hotově 0 Kč 21% 0,00 Kč 0 Kč
Česká Republika Zásilkovna Bankovní Převod 30 Kč 21% 1 000,00 Kč 36 Kč
Česká Republika Zásilkovna Dobírka 50 Kč 21% 1 000,00 Kč 60 Kč
Slovenská Republika Kurýr DPD Bankovní Převod 190 Kč 21% 2 700,00 Kč 230 Kč
Slovenská Republika Kurýr DPD Dobírka 220 Kč 21% 2 700,00 Kč 266 Kč
Slovenská Republika Osobní odběr Přerov Bankovní Převod 0 Kč 21%   0 Kč
Slovenská Republika Osobní odběr Přerov Hotově 0 Kč 21%   0 Kč
Slovenská Republika Zásilkovna Bankovní Převod 78 Kč 21% 1 500,00 Kč 94 Kč
Slovenská Republika Zásilkovna Dobírka 90 Kč 21% 1 500,00 Kč 109 Kč

 


E. Odstoupení od kupní smlouvy 

 

1.1.               Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit odkupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 

Nejedná-li se o případ uvedený výše, či o jiný případ, kdy nelze od kupnísmlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů odpřevzetí plnění (rozumí se „převzetí zboží“) bez udání důvodu. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně.  Zboží prosím zašlete i s vyplněným formulářem běžnou poštou jako doporučenou zásilkou na adresu: Satisfied s.r.o.,Slaměníkova 5, Přerov 75002

 

 

 Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 15ti dnů od odstoupení od smlouvy  vpůvodním originálním balení, včetně obalu zboží. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížená o adekvátní část, resp. prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok naúhradu škody vzniklé na zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

K zásilce je třeba přiložit kopii účtenky, kontakt (nejlépe číslo telefonu) a číslo účtu, na který si kupující přeje vrátit peníze. Prodávající garantuje vrácení peněz z účtu do 21-ti dnů od obdržení vráceného zboží, které splňuje výše uvedené podmínky.

 

 

III. Reklamační řád

A. Záruční podmínky

 

Společnost Satisfied s.r.o. poskytuje koncovému zákazníkovi záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, především ustanovením zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

B. Shoda s kupní smlouvou

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor skupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podlepožadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postupmožný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, sepovažuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

C. Vyřízení reklamace

 

Reklamaci je možné uplatňovat v  reklamačním středisku prodejce naadrese  Slaměníkova 5, Přerov 75002, tel.: 773653870,e-mail:marek@satisfied.cz , nebo ve všech provozovnách prodejce.

Pro uplatnění reklamace je nutné prokázat nákup daného konkrétního reklamovaného kusu výrobku u prodejce např. nákupním dokladem, dodacím listem, záručním listem apod., nebo jiným způsobem, z něhož bude patrné datum nákupu výrobku, identifikace prodejce a identifikace konkrétního typu výrobku. Pokudbudete zboží zasílat, prosíme Vás o stručný popis předmětu reklamace písemnou formou, kde uvedete co z Vaší strany požadujete (oprava, výměna, vrácení peněz…) a o zabalení zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiáluvyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označte zásilku příslušnýmisymboly.

Přijetí reklamace bude po obdržení ihned písemně potvrzeno.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo oneodstranitelnou vadu. Reklamace zaslané na dobírku nepřebíráme. 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Jakékoliv nároky, odpovědnosti či povinnosti z titulu prodlení se splněním nebo z titulu opomenutí splnění vylučují neovlivnitelné okolnosti, které znemožnily plnění včas, řádně či zcela (i pokud se týká třetích osob jako subdodavatelů) a pokud nelze předpokládat, že by překážku v plnění povinnosti vzniklou působením neovlivnitelných okolností bylo možno odvrátit či překonatnebo, že by bylo lze nepřekonatelnou okolnost v době vzniku závazku předvídat.Prodávající v takových případech neodpovídá za případně vzniklou škodu.

 

2. Neovlivnitelnými okolnostmi se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení,apod.), opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné události či skutečnosti, jež mají vliv na schopnost plnění povinností ajež se vymykají kontrole a vlivu dotčených subjektů nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění.

 

3. Schválené změny a doplnění těchto obchodních podmínek budou zapracoványdo vydání nových, aktualizovaných obchodních podmínek, které dnem vydání ruší platnost předcházejícího znění obchodních podmínek. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná, od obchodních podmínek. Takováto ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je v jejich textu uvedený Nákupní řád a Reklamační řád.

 

5. V případě, že se jedno či více ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže jako neplatné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

 

6. Pokud v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, předpokládá se, že změny a doplňky těchto obchodních podmínek byly zákazníkovi oznámeny dnem jejich umístění na stránkách www.spanelskavina.com.

 

7. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

 

 

 

V internetovém obchodě spanelskavina.com a satisfied.cz platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let